*Event Space

①10:00~11:00: Mag-gugupit ng Origami, (paper cutouts)-mula sa China at Korea
②11:00~11:40: May mga palaro at sayawan (mula sa Russia)
③2:00~3:00: Magbubuo ng koneksiyon sa Chinese Ribbon (China)…(Book required, bayad:100yen)
④3:00~4:00: Paggawa ng Slavic doll (mula sa Russia)…(Kailangang ng appointment, Bayad: 300yen)
⑤5:00~6:00: Activities at magbabasa ng mga larawan sa mga English book ( Australia))

*Kitchen Space

⑥11:00~1:00: Paggawa ng Curry ng Srilanka (Australia)…(Book required), Bayad: 500yen
⑦3:00~4:30: Gagawa ng dessert na Chinese herbal medicine dishes (China)…(Book required, Bayad: 300yen
⑧6:30~8:30: Cooking class para sa mga Russia at Koreya…Book required, 1000yen

Buong araw

  • Makikinig ng mga Music at titingin ng mga imahen ng bawat bansa
  • Mararanasang mag-suot ng mga tradisyunal costume
  • Makakatikim ng Tradisyunal Tsaa

Bakit di po natin subukan ang mga Kultura ng Russia, Australia, Chinese, o Korea?
Sumubok po tayo ng mga event na makabago at kapaki-pakinabang.
Kailangan ng application sa workshops at cooking classes, pero okey rin sumali sa araw na ‘yan. Ito po ay pampamilyang event. Welcome! Ang mga magulang at mga bata.


Ito po ay SIC mobile phone email newsletter.
Upang makarehistro, makagamit at makatanggap nito ng libre. tingnan lamang po dito.

Iskedyul & Oras Enero 28, 2014 10:00 umaga ~ 8:30 hapon
LugarKitchen Studio NADO (3234-2 Nishi Kawatsu-cho Matsue)
Makipag-ugnayan saTEL: 0852-22-5020
Mail: bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
Kitchen Studio NADO (3234-2 Nishi Kawatsu-cho Matsue)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)