Tulong o Donasyon para sa mga Napinsala ng bagyo sa Leyte-Ipagpaumanhin po na may konting pagbabago at idinagdag sa nakaraan mail magasin T-304-2 01227 noong nakaraan(2014)

①Bank Transfer

Bank Name: San-in Godo Ginko (Kencho Shiten)
Uri: Futsu Yokin
Bank Account no.: 3656292
Account Name: Philippine Typhoon Hizaisha Shien Kin

②Remittance o registered mail

Address: Matsue Higashi Tsuda 369-1 Shimane International Center
“Philippine Typhoon Hizaisha Shien Kin”

③Kung magpapadala po ng cash ay ipadala sa Shimane International Center o kaya ay sa Culture and International Affairs Division (6th floor of Shimane Prefectural Office)

Office Hours: 8:30~5:15pm (Maliban sa mga legal holidays)

※Kung kailangan n’yo po ng resibo ng inyong ibinayad o ipinadala maari po naming kayong bigyan at padalhan.


Ito po ay SIC mobile phone email newsletter.
Upang makarehistro, makagamit at makatanggap nito ng libre, tingnan lamang po dito.