Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Tagalog at Portuges.

Mangyari magpareserba lamang po ng oras.
(Maaaring sumangguni ng walang reserbasyon, ngunit maaari kang mag-intay ng matagal.)

Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay  poprotektahan.

Iskedyul & Oras Nobyembre 25, 2015 9:00 umaga ~ 12:00 hapon
LugarIzumo city office 2F  Seikatsu(生活)・Shohi Soudan Center(消費相談センター)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saIzumo city International Exchange Room
Tel: 0853-21-6576 (wikang Hapon/Ingles)
Shimane International Center
Tel: 0852-31-5056 (wikang Hapon/Ingles/Tagalog)
Izumo city office 2F  Seikatsu(生活)・Shohi Soudan Center(消費相談センター)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)