Maaaring kumunsulta sa mga eksperto at sa mga interpreter na walang reserbasyon at walang bayad na gaganapin, gamit ang ibat-ibang wika para sa mga taga-ibang bansa na may mga surilanin.

Maaaring kumonsulta paggamit ang “SKYPE” para sa mga taga-ibang bansang hindi makakarating sa lugar.

Mga eksperto

Lawyer, clinical psychologists, administrationg tagasulat, social insurance labor consultant, social worker, labor consultant, at iba pa.

Interpreter

Ingles, Tagalog, Chinese, Espanyol, Nepali, Romanian, etc.

Nilalaman

Mangyaring paki tingnan po lamang ng flier sa ibaba.

多言語チラシ

※ Kung nais mong kumonsulta sa pamamagitan ng Skype, hanapin po lamang ang “npocinga” mula sa Skype.
Tandaan na maaaring mahirap maka konek ayon sa  komunikasyon.

※ Maaaring magpareserba ng maaga.

Iskedyul & Oras Nobyembre 13, 2016 1:00 hapon ~ 3:30 hapon
LugarShinjuku Kabukicho health Plaza Haijia 1F
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saNPO international activities citizen center (CINGA)
CINGA Citizen's Network for Global Activities
TEL / FAX: 0422-33-1335 (9: 00 ~ 17: 00)