Ang Shimane International Center ay magsasagawa ng pagsasanay ng “community volunteer interpreter” para masuportahan ang iba’t-ibang sitwasyon sa pamumuhay ng mga taga- ibang bansang residente, tulad ng suportang interpretasyon sa (medikal, kalusugan at kapakanan, edukasyon at tanggapan sa pampublikong administrasyon atbp).

Gamitin ang iyong kasanayan sa wikang Hapon para matulungan mga taga-ibang bansang residente.

* Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa komunidad volunteer interpreter, mangyaring sumangguni sa “Volunteer ng community-interpreter” .

Flier・Application form

Flier

Application Form

Katangian ng kailangang kasali

Mga nakakapag salita ng higit sa dalawang lengwahe kabilang ang wikang Hapon. Hindi lang mga pang araw-araw na salitang Hapon, kabilang din ang mga medikal at edukasyon, maaaring mag aplay kung ikaw ay interesado sa mga aktibidad ng interpretasyon volunteer.

Mga kailangang wika

Portuguese, English, Chinese, Tagalog

kapasidad

30 katao (ibabalanse po kung malaki na ang bilang ng mga aplikante, ayon sa wika, palabunutan)

Lecturer

Coordinator

Shizuyo Yoshitomi (NPO korporasyon multilingual center FACIL President)

Mga naka-assign para sa pag-ehersisyo ng wika

Portuguese (medical)
Nakahagi Elsa (Nagoya Brazil Consulate General ng Brazil Committee SABJA-Disque-Saude doktor)

Portuguese (edukasyon)
Nonaka Monica (Tenri University Espanyol, Brazilian Portuguese Associate Professor)

Ingles
Megumi Hosoda (komunidad interpreter), Taeko Yamaguchi (komunidad interpreter)

Tsino
Li Haibing (Shimane International Center staff)

Tagalog
Arlene Yashima (Shimane International Center staff)

Pag-aaplay

Mangyaring mag-sign up sa Shimane International Center. Gamitin  ang form na maaaring idownload sa HP ng “SIC”. Kailangan makarating ang inyong aplikasyon sa “SIC” hanggang ika-16 ng Hunyo (Huwebes). Kung lalampas ng araw ayon sa deadline, ay amin po itong ipapaalam sa mga lalahok kung maaari pang sumali o hindi.

Iskedyul & Oras Hunyo 25, 2016 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
Hunyo 26, 2016 10:00 umaga ~ 4:00 hapon
Hulyo 2, 2016 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
Hulyo 3, 2016 10:00 umaga ~ 12:00 hapon
LugarShimane University School of Medicine, Nursing Building (Izumo city Enya-cho, 89-1)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center Senda / Yokota
Matsue Higashitsuda cho 369-1
TEL: 0852-31-5056
FAX: 0852-31-5055
E-mail: tsuuyaku@sic-info.org
Shimane University School of Medicine, Nursing Building (Izumo city Enya-cho, 89-1)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)