Ang NPO internasyonal na gawaing pangmamamayan center, ay may gaganaping multilingual Libreng Professional na Konsultasyon para sa mga dayuhan nakatira sa bansang Hapon.

Maaaring ikonsulta ng libre sa mga propesyonal kapag may problema,  kung may pagkabalisa, status ng visa, internasyonal na pag-aasawa, diborsiyo, aksidente, mga isyu sa trabaho, buwis, pensiyon, health insurance, maaari mong konsultahin ang karahasan mula sa asawa (DV).

Maaari ding kumunsulta sa Skype kung nasa malayong lugar. Mangyaring i-access o mag access nang maaga sa “npocinga”.

* Interpretasyon: Ingles, Tsino, Espanyol, Tagalog, Nepali
Mangyaring kumonsulta  nang maaga kung may iba pang wika.

Iskedyul & Oras Disyembre 21, 2014 1:00 hapon ~ 3:30 hapon
LugarTokyo Metropolitan Health Plaza "Haijia" (Shinjuku-ku, Tokyo Kabukicho 2-44-1)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saNPO corporation International citizen activities center (CINGA)
TEL:0422-33-1335
E-mail:info@cinga.or.jp
Detalye sa URLhttp://www.cinga.or.jp/img/31221_chirashi.pdf
Tokyo Metropolitan Health Plaza "Haijia" (Shinjuku-ku, Tokyo Kabukicho 2-44-1)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)