Ang Shimane Prefecture ay nagpalabas ng video ng impormasyon tungkol sa mga bagong impeksyon sa coronavirus.
Maaaring panoorin ang video sa opisyal na channel ng Shimane Prefecture na “Shimanekko CH” sa Youtube.
Impormasyon ito tungkol sa pagpapaliban ng pagbabayad ng buwis ng prefectural.

● English version  https://www.youtube.com/watch?v=GpsviVZ6IY0

Kung kailangan ng interpreter sa telepono ay kontakin po lamang ang Shimane International Center One Stop Center.