Ang Fire and disaster Management Agency ay lumikha ng leaflet na nagpapaliwanag sa paglikas sa mga sitwasyon kung saan ang coronavirus ay patuloy na lumalaganap.

Tagalog

Mga wika (14 na wika kabilang ang wikang Hapon)

Wikang Hapon, Ingles, Tsino (Pinasimple / Tradisyonal), Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepali, Khmer, Myanmar, Mongolian
Para sa mga multilingual leaflet, mangyaring tingnan ang website ng Office ng Gabinete sa ibaba.

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html