Bilang tugon sa nakumpirma na kaso ng COVID-19 sa Shimane Prefecture, ang “One-Stop Center” (Shimane Multicultural General Consultation Service), na itinatag ng Shimane International Center, ay may mga bagong oras ng pagbubukas tulad ng nakasulat sa ibaba.

Panahon ng Pagbabago

Ika-10 ng Abril (Biyernes) hanggang ika-31 ng Mayo (Linggo)

Bukas na oras

9: 00-19: 00 (Kabilang ang Sabado, Linggo, at pyesta opisyal)

Mga Detalye ng Serbisyo sa Konsulta

Hotline ng Konsultasyon: 070-3774-9329
* Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyong konsultasyon, mangyaring tingnan ang pahinang ito.
* Para sa impormasyon tungkol sa COVID-19, mangyaring tingnan ang pahinang ito.