Ang Shimane Prefecture at Shimane International Center ay naghahanap ng mga lalahok sa SIC Japanese language Course na “Netto de Nihong” Basic Class 2022.

Huwag mag-atubiling sumali!

《Netto de Nihongo》Basic class

Skedyul

 1. Ika-30 ng Mayo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 2. Ika-2 ng Hunyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 3. Ika-6 ng Hunyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 4. Ika-9 ng Hunyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 5. Ika-13 ng Hunyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 6. Ika-16 ng Hunyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 7. Ika-20 ng Hunyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 8. Ika-23 ng Hunyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 9. Ika-27 ng Hunyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 10. Ika-30 ng Hunyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm
 11. Ika-4 ng Hulyo (Lunes) 7:00pm – 9:00pm
 12. Ika-7 ng Hulyo (Huwebes) 10:00am – 12:00pm o 7:00pm – 9:00pm

Mangyaring suriin ang mga sumusunod bago mag-apply

 • Pag-aaralan ang pagbasa at pagsulat ng hiragana at katakana, at mga simpleng pagpapalitan ng salita gamit ang mga application ng mensahe (Line, Whatz up, messenger), atbp.

 • Mag-aaral sa format ng klase.
 • Hanggang 20 katao ang maaaring lumahok.
 • Ang mga sumusunod na tao (1) hanggang (3) ay maaaring mag-aplay.

(1) Ang mga taong naninirahan sa Shimane prefecture o nagtatrabaho sa Shimane prefecture

(2) Mga taong higit sa 16 taong gulang

(3)Mga makakasali ng higit pa sa 6 na beses sa loob ng 12 beses na pag-aaral.

 • Magkakaroon ng level check test bago magsimula ang klase.
 • Siguraduhing dumalo sa ika-12 beses sa umaga o hapon.Kung hindi makakadalo sa alinman sa mga ito dahil sa trabaho atbp., mangyaring ikunsulta nang maaga.

Paraan ng pag-aaplay

Panahon ng aplikasyon: Mula ika-2 ng Mayo (Lunes) hanggang ika-22 ng Mayo (Linggo), 2022

Paraan ng pag-aaplay: Dapat isulat ang mga sumusunod (1) hanggang (6) ng mga mag-aaplay.Mangyaring ipadala sa pamamagitan ng e-mail.

E-mail: issho@sic-info.org

Titolo: Kiso class

Body text: (1)Pangalan, (2)Mail address, (3)Bansa, (4)Sariling wika, (5)Address, (6)Ano ang gagamitin (smartphone, tablet, computer)

Flyer

flyer

Tungkol sa iba pang mga klase

Sa 2022, plano naming isagawa ang mga sumusunod na iba pang mga klase.

Ang mga detalye ay iaanunsyo sa website ng Shimane International Center at SNS.

Starter

 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa Hunyo 2022
 • Pag-aaral gamit ang Japan Foundation “Irodori, Japanese for Life, Starter / A1”

Makikita dito ang mga kagamitang panturo

Elementary 1

 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa Setyembre 2022
 • Pag-aaral gamit ang Japan Foundation “Irodori, Japanese for Life, Elementary 1 / A2”

Makikita dito ang mga kagamitang panturo

Elementary 2

 • Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa Nobyembre 2022
 • Pag-aaral gamit ang Japan Foundation “Irodori, Japanese for Life, Elementary 2 / A2”

Makikita dito ang mga kagamitang panturo