Ang “Pangkalahatang Konsultasyon ng Shimane Multicultural One-Stop Center” ay magagamit sa 14 na wika sa pamamagitan ng isang three-way calling system ng multilingual call center.

Simula Abril 1, 2021, 6 na bagong wika ang naidagdag, na ginawang posible upang suportahan ang isang kabuuang 20 wika. Patuloy naming susuportahan ang mga dayuhang residente sa paghahatid ng mga importanteng impormasyon at pagsagot sa mga katanungan ayon sa problema.

Mangyaring tingnan ang pahinang ito para sa mga detalye.