Ang multilingual na libreng konsultasyon sa mga dalubhasang taga-payo ay gaganapin ng NPO International Activities Citizens Center (CINGA).

Petsa at oras: Disyembre 12, (Sabado) 2020 mula 2:00 pm hanggang 4:00 pm

Maaaring kumunsulta sa mga dalubhasa online tungkol sa anumang mga problema o alalahanin.

Libre ang konsulta.

Mangyaring magpareserba ng maaga sa pamamagitan ng telepono.

Para sa mga impormasyon, paki tingnan po lamang ang CINGA Homepage.

Flyer