Ang mga teknikal na trainee ng intern ay maaaring kumunsulta tungkol sa pamumuhay at pagsasanay sa teknikal na intern sa Japan gamit ang kanilang katutubong wika.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang leaflet sa ibaba.

Mangyaring suriin ang website ng OTIT (Organisasyon para sa Pagsasanay sa Teknikal na Intern) para sa patnubay sa bawat wika.

https://www.otit.go.jp/

(Magagamit ang impormasyon sa Chinese, Vietnamese, Filipino, Indonesian, Thai, English, Cambodian, at Burmese)

Flyer