Ang Immigration Control Agency ay magsasagawa ng isang sesyon ng pagtatagubilin upang ipaalam sa inyo ang tungkol sa sistema ng katayuan ng paninirahan na “specified skilled worker” na ipapaliwanag sa madaling paraan at isang event ng pagtutugma sa buong bansa na nag-uugnay sa mga tao na nais na magtrabaho sa Japan at mga kumpanya ng Japan may katayuang paninirahan “specified skilled worker”.

Flyer

Tungkol sa pagpupulong

Magsasagawa po kami ng isang pakikipanayam sa isang kumpanya ng Japan para sa mga nais na magtrabaho sa Japan na may mga tiyak na kasanayan.

Mangyaring magparehistro po lamang kung nais na makipag-usap sa isang kumpanya ng Japan.

Ipapaalam po namin sa inyo ang oras ng pakikipanayam kung nais kang kausapin ng kumpanya.

Kung nais nyong makipagtagpo at makipag-usap nang direkta sa taong namamahala ay maaaring lumahok nang lokal, o maaari kang lumahok sa online mula sa bahay.

Outline ng kaganapan

Schedule

Oktubre 2020-Pebrero 2021

Host na lungsod

Gaganapin ito ng dalawang beses bawat isa sa 47 prefecture sa buong bansa.

Iskedyul ng Shimane Prefecture

Petsa at oras: Ika-27 ng Nobyembre  (Biyernes) 

Tagpuan: Matsue Labor Hall, Matsue Terrsa

Mangyaring tingnan ang homepage sa ibaba para sa mga detalye.

https://www.ssw.go.jp/tl/

Bayad sa pag-sali

Libre

Nag- organisa

Ministry of Justice Immigration Bureau of Japan

Samahang nag-patupad

JTB Corporation
Injestar Inc.

Makipag-ugnayan

Foreign Human Resources Acceptance Support Secretariat (Injestar Inc.)
Person in charge: Lee, Babazono
TEL: 03-6261-3905
FAX: 03-6261-3908
E-mail: i.event@injestar.co.jp
Reception hours: 9:30am-6:30pm

* Sabado, Linggo, pambansang piyesta opisyal, katapusan ng taon at bakasyon sa Bagong Taon, at Golden Week ay magagamit pagkatapos ng susunod na araw ng may trabaho.