Ang Shimane Prefecture at Shimane International Center ay ang nag-hahanap ng mga lalahok para sa pangalawang kurso ng wikang Hapon para sa taong 2020.

Mayroon kaming mga boluntaryo ng Hapones na malapit, para sa mga dayuhan na residente. Para sa mga nais matuto ng wikang Hapon ngunit “Walang klase ng wikang Hapon na malapit” o “Hindi bagay ang araw ng walang trabaho sa araw ng klase ng wikang Hapon.”

Sa kursong ito, maaari mong malaman ang simpleng pang-araw-araw na pakikipag-usap na kinakailangan para sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikipag-usap sa mga Hapon.
(Kung mayroon kang higit na kakayahang mag-salita ng wikang Hapon, sa oras ng aplikasyon, maaaring hindi ka makasali.)

Ang pangalawang pag-aaral ay simula Disyembre hanggang Pebrero.

Libre ang pag-sali.

Kung nais mong sumali, mangyaring punan ang web page ng application at mag-apply sa Shimane International Center hanggang ika-2 (Biyernes)  hanggang 20 (Martes) ng Octobre .Ang maximum na bilang ng mga tao ay 30, at kung marami ang aplikante, ay magkakaroon ng loterya.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang leaflet.

Flyer

Ingles

Application WEB page

https://www.sic-info.org/visit-course/learner-registration-tg/

* Ang pahina ng aplikasyon ay ilalabas sa Oktubre 2.