Ito ay isang anunsyo mula sa Shimane Consumer Center.

Ang Shimane Consumer Center ay nag-set up ng isang opisyal na channel sa YouTube upang mapalaganap ang impormasyong nauugnay sa pamumuhay ng mamimili upang madaling maunawaan at maakit ang interes ng isang malawak na hanay ng mga henerasyon.

Pangalan ng channel: ZO-chan [Opisyal ng Shimane Consumer Center]

https://www.youtube.com/channel/UCohCM_PuQSFvgr9E6fB5zVw

Ang pagpapakalat ng impormasyon sa maraming wika ay higit na mapapahusay sa hinaharap, tulad ng pagpapakilala sa mga problema sa pagkonsumo na karaniwan sa mga dayuhan na naninirahan sa Japan sa limang wika: Ingles, Tsino, Portuges, Tagalog, at Vietnamese. .. (Sa kasalukuyan Ingles lamang)

Impormasyon para sa mga mamimili (Extra Edition)