Ang Immigration Services Agency ng Japan ay pahahabain ang panahon ng pagtanggap ng aplikasyon at ang panahon ng pagtanggap ng resulta ng pagsusuri upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon sa coronavirus.
Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang anunsyo sa bawat wika. Ang impormasyon tungkol sa mga bagong nakakahawang sakit na coronavirus ay nai-post din sa website ng Immigration Services Agency ng Japan.

Tagalog