Ang Shimane prefecture at Shimane International Center ay nag hahanap ng mga lalahok para sa ikatlong termino ng kursong pagbisita ng mga boluntaryo sa wikang Hapon.

Para sa mga dayuhang residente na nais matuto ng wikang Hapon ngunit walang klase ng wikang Hapon na malapit o hindi maka punta sa klase ng wikang Hapon dahil sa trabaho, ang mga boluntaryong Hapon na malapit ay pupunta sayo.

Sa kursong ito ay mapag-aaralan ang simpleng pang-araw-araw na pag-uusap na kinakailangan para sa pang-araw-araw na buhay at pakikipag-usap sa mga Hapon. (Kung mayroon kang higit na kakayahan as pagsasalita ng wikang Hapon ay maaari kang tanggihan na lumahok.)

Ang panahon ng pag-aaral ay mula Disyembre 2019 hanggang Pebrero 2020.

Ang paglahok ay libre.

Kung nais mong lumahok, mangyaring sulatan ang form ng appikasyon at mag-apply sa International Center hanggang ika-15 ng Nobyembre (Biyernes). Ang kapasidad ay 30 katao, Kung maraming aplikante, ay magiging loterya ang pagsali.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang flyer.

Flyer

English Flyer 

Aplikasyon

2019_application_form_e