Magsasagawa po kami ng mga pagsasanay sa kalamidad upang ang mga dayuhang residente ay maaaring kumilos nang mahinahon sa oras na nangyari ang kalamidad.
Ano ang gagawin mo kapag nangyari ang isang malaking sakuna sa iyong bayan? Pag-aralan natin ang mahahalagang pag-iwas sa kalamidad.

Disaster drill flyer (Tagalog)

Skedyul

9:45 Tanggapan
10:00 Mag-sisimula
10:10 Alamin ang tungkol sa pag-iwas sa kalamidad
· Karanasan sa pag-alog ng lindol !
12:00 Pagpupulong at pagpapalitan ng salita habang kumakain ng pagkaing emerhensya (kumain ng sample na pang emerhensyang pagkain)
13:00 Pagtatapos

Target

Mga 30 kataong mga dayuhang residente na nais malaman ang tungkol sa pag-iwas sa kalamidad

* Wala pong taga-alaga ng bata. Maaari din pong lumahok sa iyong anak.

Paano mag-apply

Sulatan ang ① ~ ⑨ at ipadala ito sa Shimane International Center sa pamamagitan ng e-mail o fax.
① Pangalan (Kanji, Hiragana, Alphabet)
② Bansa / rehiyon ng pinagmulan
③ Kasarian
④ Address
⑤ Numero ng telepono
⑥ Email address
⑦ Nakakapag salita ng wikang (Hapon, wikang_______)
⑧ Kailangan ng interpreter / Hindi kailangan ng interpreter
⑨ Kung kailangan ng interpreter, anong wika ng interpreter (Ingles, Tsino, Tagalog, Portuges, Vietnamese, wikang ______)

Ang deadline ng aplikasyon

Ika-28 ng Nobyembre

Mga nag Organisa

Shimane Prefecture, Shimane International Center, Yasugi City

Iskedyul & Oras Disyembre 8, 2019 10:00 umaga ~ 1:00 hapon
LugarYasugi city hall Disaster prevention training building (Yasugi city Yasugi-cho 878-2)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center
(Contact: Yokota)
Phone: 0852-31-5056
FAX: 0852-31-5055
Email: admin@sic-info.org
Yasugi city hall Disaster prevention training building (Yasugi city Yasugi-cho 878-2)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)