Ang Matsue City International Tourism Division ay naghahanap ng mga sasaling dayuhan sa pag-buhat ng “Mikoshi” sa Shirataka Tenmangu Shrine Summer Festival.

http://tenjin-mikoshi.com/

Magsusuot ng tradisyonal na kasuotan habang buhat ang “Mikoshi” kasama ang mga Hapon.

Flyer

2019mikoshi_en.pdf

Petsa at Oras

Ika-24 ng Hulyo (Miyerkules)
Pagtitipon ng mga babae 2:00pm
Pagtitipon ng mga lalaki 3:30pm
* Magtatapos ng 9:00pm

Deadline

Ika-2 ng Hulyo (Martes)

Bayad sa pag-sali

Libre ang mga estudyante, ang iba ay 1,000 yen

Petsa ng practice

Tiyaking na pupunta, alinman sa mga sumusunod.
① Ika-3 ng Hulyo (Miyerkules) 7:00pm –
② Ika-6 ng Hulyo (Sabado) 1:00pm –

Pag-aaplay sa pag-sali

Mag-applay sa Matsue International Community Center (MICC) sa pamamagitan ng E-mail. Mag-aplay sa opisina sa 2F.

• E-mail: m.koryu@web-sanin.co.jp        Subject: “mikoshi2019”.

(Pakisabi lamang po ng inyong pangalan, kasarian, bansa, trabaho, numero ng telepono, araw ng practice na nais pumunta.)