Ang oras ng opisa ng Shimane International Center ay ang mga sumusunod.
 •  Disyembre 27 Huwebes … gaya ng dati
  【Main office】 8: 30 ~ 18: 00, 【Western Branch】 8: 30 ~ 17: 15
 •  Disyembre 28 Biyernes
  【Main Office / Western Branch 8: 30 ~ 17: 15
 •  Disyembre 29 Sabado – Enero 3 Huwebes
  【Main Office / Western Branch】 Sarado ang opisina
 •  Enero 4 Biyernes
  【Main Office / Western Branch 8: 30 ~ 17: 15
 •  Mula Enero 7 Lunes … … gaya ng dati
  【Main office】 8: 30 ~ 18: 00, 【Western Branch】 8: 30 ~ 17: 15