Isinaayos ng NPO Esperanza, Izumo City, Lupon ng Edukasyon ng Lungsod ng Izumo, ay gaganapin ang “pagpapaliwanag tungkol sa paaralan para sa mga dayuhang magulang”.
Ang pagpapaliwanag na ito, ay inilaan para sa mga magulang ng mga bagong mag-aaral ng unang baitang sa Izumo City, maaari ring makilahok ang mga dayuhan mula sa labas ng lungsod.
Para sa iba pang mga detalye, mangyari lamang pong makipag-ugnay sa NPO Esperanza ~ Izumo Multicultural Children Project ~.
Iskedyul & Oras Pebrero 23, 2019 10:00 umaga ~ 12:00 hapon
LugarImaichi Community Center (Izumo city Imaichi town 1578-2)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saNPO Esperanza ~Izumo Multicultural Children Project ~
TEL: 0853-77-5728
E-mail: izumo-kodomo@ktj.biglobe.ne.jp
Imaichi Community Center (Izumo city Imaichi town 1578-2)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)