Paalala tungkol sa walang pasok sa “SIC” (Pagtatapos ng taon at Bagong Taon) ay nasa ibaba.

  • Huling araw ng opisina sa “SIC” sa taong 2016: Ika-28 (Miyerkules) ng Disyembre 【opisina sa Matsue at sa opisina sa Hamada】 8:30-17:15
  • Sarado ang opisina: Ika-29 (Huwebes) ng Disyembre hanggang Ika-3 (Martes) ng Enero 【opisina sa Matsue at sa opisina sa Hamada】 8:30-17:15
  • Mag-uumpisa ang opisina ng “SIC” sa taong 2017: Ika-4 (Miyerkules) ng Enero 【opisina sa Matsue at sa opisina sa Hamada】 8:30-17:15
  • Babalik sa normal na araw ang opisina: Ika-5 (Huwebes) ng Enero 【opisina sa Matsue】8:30-18:30 【opisina sa Hamada】8:30-17:15