Shimane Prefecture, sa Matsue at Hiroshima Republic of Korea Consulate General, ay magkakaroon ng Martial Arts (martial arts) akrobatiko pagganap ng “JUMP” ito ay gaganapin Matsue. Dahil ang unang pagganap noong Hulyo 2003 ay tinatangkilik ang magandang katanyagan ng pagganap sa Seoul lungsod ng dedikadong teatro hanggang sa kasalukuyan. “JUMP” ay nakakatuwang pagkilos sa pagganap ng acrobatic batay sa Korean tradisyonal na sining “taekkyeon” “taekwondo”. May mga dialogue at ritmo, kahit na hindi maintindihan ang wikang Korean ay tiyak na matutuwa ang mga bata hanggang sa matanda. “JUMP” ay tanyag sa ibang bansa, palalimin ang pag-unawa sa kultura ng Korea. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mas maging pamilyar sa bansang Korea . Libre ang panonood. Imbitahin ang mga kamag-anak at mga kaibigan.

Bilang karagdagan, sa araw ng “JUMP”, mayroon ding isang sabay na palabas ng Korean tradisyonal na group “U-so” na gamit ang tambol. Pareho po nating tangkilikin at magsaya.

「チラシ(表)」の拡大画像「チラシ(裏)・FAX申込書」の拡大画像

 

Paano Mag-apply

Sa tuktok ng na inilalarawan ang mga nilalaman ng mga sumusunod, postcard (iblangko ang likod para sa reply), mangyaring mag-aplay sa pamamagitan ng FAX o e-mail.

Para sa mga representative
• postal code
• Address
• pangalan
• Telephone · FAX number
   E-mail address
• Bilang ng taong nais manood

※ Ang bilang ng taong nais manood ay hanggang 6 na katao sa bawat isang representative.

※ Ipaalam lamang po kung darating ng naka wheelchairs, atbp, kung nais mag apply ng organisasyon tulad ng mga paaralan, mga kumpanya, mangyaring makipag-ugnayan lamang po sa amin.

※ Mangyaring huwag mag reserba ng sariling lugar upang maraming tao ang makakita ng pagtatanghal.

Kapag ipinadala sa FAX o e-mail ay maaaring gamitin ang istilo ng form na ito.

Deadline application

December 9 (Biyernes)  hindi maaring lumampas
※ Gayunman, kapag napuno na ang aplikasyon ay maaaring isarado ang pagtanggap bago ang petsa ng deadline.

At iba pa

Matapos ang aplikasyon, ay ipapaalam po namin ang numero ng upuan at mga impormasyon sa loob ng isang linggo.

Kung hindi natanggap sa loob ng isang linggo mangyaring makipag-ugnayan sa Shimane Prefecture kultura International Affairs Division.

Iskedyul & Oras Disyembre 13, 2016 6:30 hapon
LugarShimane Prefectural Civic Center large hall (Matsue city Tatei-cho)
Bayad sa pagsaliLibre
※ Ang pagpili ng upuan o selection system ay ayon sa maagang pag-aaplay (first come first served basis) will be.
Makipag-ugnayan saShimane Prefecture Department of Environment and Life Department Cultural International Division "JUMP" staff

690-8501
Shimane prefecture Matsue city, Tonomachi 1
TEL: (0852) 22-5019
FAX: (0852) 22-6412
E-MAIL: bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
Detalye sa URLhttp://www.pref.shimane.lg.jp/life/international/kouryu/kokusai/oshirase/JUMP2016.html
Shimane Prefectural Civic Center large hall (Matsue city Tatei-cho)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)