Magsasagawa po kami ng multikultural na ibento na “Danasin ang Japanese Setsubun! Pag-hahagis ng Beans & “Ehōmaki” Lucky Sushi Roll” na may layuning makasalamuha ang mga lokal na tao para magtulungan at makipag-ugnayan sa isa’t isa anuman ang nasyonalidad, kultura, o wika. 

Mangyaring sumali sa amin. 

(Caption)

Eskedyul

10:00    Umpisa

10:10    Pagpapakilala sa Setsubun

10:30    Pag-hahagis ng Beans

11:00    Pag-gawa ng ehōmaki sushi roll

(Maaaring iuwi ang ehōmaki)

11:50    Pag-tatapos

12:00    Tapos

Sino ang maaaring sumali

Maaaring lumahok ang sinumang nakatira sa silangang bahagi ng Shimane prefecture.

Kapasidad

40 katao (first-come basis)

Paano ang sumali

Paki banggit lamang po sa amin ang mga sumusunod na impormasyon

 1. Pangalan
 2. Address
 3. Kontak (e-mail o numero ng telepono)

Paki sulat lamang po sa title ng e-mail ang「setsubun」

Para sa mga residenteng dayuhan

Kung kayo po ay nakatira sa Yatsuka-cho, Mihonoseki-cho, Shimane-cho, o Kashima-cho (Matsue) at mag-bibyahe papunta sa event, mangyaring paki banggit po lamang kapag nag-aplay.

Deadline

Ika- 21 ng Enero (Biyernes)

Maaaring mabago ang Deadline, kung mapupuno kaagad ang kapasidad.

Rehistrasyon

Wikang Hapon・Korean・French

International Exchange Staff,
Matsue City International Tourism Division

E-mail : k.kouryu@city.matsue.lg.jp

Telephone : 0852-55-5175

Vietnamese・Tsino ・Tagalog・Ingles・Portuguese・Burmese・iba pang wika

Shimane International Center

E-mail : soudan@sic-info.org

Telephone : 0852-31-5056

FYI

 • 40 katao (first-come basis)
 • Mag-suot ng komportableng kasuotan
 • Mag-dala ng malinis na sapatos (susuotin sa loob ng gusali)
 • Maaaring makansela ang ibento dahil sa COVID-19
 • Mag-suot ng mask
 • Iwasang sumali kung may lagnat

Mga nag-organisa

 • Asahi Community Center, Asahi Nihongo Hiroba
 • Shimane Prefecture
 • Matsue City
 • Shimane International Center
Iskedyul & Oras Pebrero 5, 2022 10:00 umaga ~ 12:00 hapon
LugarAsahi Community Center
Bayad sa pagsaliLibre (0¥)
Makipag-ugnayan saShiamane International center
Telepono : 0852-31-5056
E-mail : soudan@sic-info.org