*Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga lumang Pasaporte ay hindi na magagamit o mawawala na sa taong 2015.

. Machine Readable-Ready(Green)
. Machine Ready Passport (Maroon)
. New e-Passport (Dark Maroon)

Ang Department of Foreign Affairs sa Manila, Philippines ay nagpahayag na papalitan na o aalisin ang lahat ng non-machine readable passports. Ito ay hanggang sa November 24, 2015 na lamang at hindi na ito mabibigyan ng extension hanggang sa October 31,2015.

Ayon pa sa DFA, Ang mga Pilipinong may hawak na machine readable passsports, o yung may mga dalang green o maroon covers ay hindi na maaring iaplay o ipagpatuloy pa. Ang validity extension po nito ay hanggang October 31 2014 .

Dapat na po nating palitan o iaplay para sa “new e-Passport (dark maroon)” sa lalong madaling panahon bago dumating ang expiry date ng may hawak ng lumang MRRP (green) o MRP(maroon) passports.