Ang multilingual e-mail newsletter po na “ifms.jp” para sa cellphone o mobile
phone ay mababago.
Ang e-mail newsletter ng pagpapadala ay papalitan ng bagong sistema,                magiging “sic-info.org” simula sa Hulyo.
Ang mga wikang banyaga ay makikitang mas pinadaling basahin sa original fonts nila.
Inaasahan po namin ang inyong patuloy na pagsuporta.

(Paunawa)
●Sa mga taong naturuan ng dating domain name,
paki-palitan lamang po sa setting upang makatanggap ng e-mail mula sa new
domain. Kung hindi ninyo po ito gagawin, Ang mga e-mail ng Shimane International
Center ay mahahati sa dalawa.
★New domain “sic-info.org”

●Mayroong
posibilidad na kailangang palitan mo ang receiving address mula sa iyong mobile
phone hanggang sa iyong PC address sa kadahilang may pagbabago sa letra o
pangungusap na nangyayari sa ilang mga mobile phone.
Ipagpaumanhin po ninyo at maraming salamat sa pang-unawa.

●Kung magpapalit po ng e-mail address, alisin po muna yung dati, at irehistro pong muli ang bagong e-mail address.

★Hanapin sa registry at cancellation address ayon sa wika o lengguwahe.

https://www.sic-info.org/services/mailmagazine/」 (Japanese)
https://www.sic-info.org/en/services/mailmagazine/ 」 (English) / Portuguese )
https://www.sic-info.org/cn/services/mailmagazine/」 (Chinese)
https://www.sic-info.org/tg/services/mailmagazine/」 (Tagalog)