Reliable rental net in Shimane Ay isang rental pabahay na tinatanggap ang dayuhan sambahayan, na nakarehistro sa Shimane Prefecture “rental pabahay”, ito ay binubuo ng pribadong samahan ng mga lokal na pamahalaan · NPO at pakikipagtulungan ng real estate upang gumanap sa mga brokerage ng rental pabahay Ito ay bubukas sa publiko ng impormasyon tungkol sa tulong sa pabahay, atbp.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga impormasyon sa rental pabahay, mangyaring suriin ang kanilang pakikipagtulungan.

Para sa rental pabahay, mangyaring hanapin lamang po sa website.

Public foundation cooperation Shimane Prefecture real estate industry association