Mga Patakaran sa Pag-sakay ng Bisekleta na Dapat Sundin

①Ang linya ng bisekleta ay sa gawing kaliwa at ito ay dapat sa tinatakbuhan ng mga sasakyan.Ang bisekleta ay hindi pwede sa nilalakaran ng mga tao (sidewalk).
Dumaan sa kaliwa, kapag liliko sa kanan (sundin ang signal kapag may traffic light).

②Posibleng patakbuhin sa sidewalk ang bisekleta kapag:  may sign board ng bisekleta. Mga bata na may 13 yrs. old pababa at matatanda na nasa 70 yrs old., kapag masikip ang kalsada at may kapansanan, kapag mahirap dumaan sa kaliwa (May constructuion, may nakahintong sasakyan atbp.), kapag makitid ang kalsada, maraming dumadaan na sasakyan at kapag delikado ang daanan.

③Iba pang Patakaran:  Bawal sumakay kapag naka-inom ng alak*, huwag mag-angkasan*, bawal ang magkahilera at kapag may sign ng stop (止まれ) huminto sandali at tingnan kung ligtas*. Huwag gumamit ng payong kapag nakabisekleta*, bawal gumamit ng cellphone* at earphone kapag nagbibisekleta*, bawal ang walang preno, hindi gumagana ang preno* at buksan ang ilaw sa gabi *. sundin ang signal light*.

④Mag-helmet ang mga bata nasa edad na 13 pababa.

*Sundin ang mark na ito [*] kung hindi ay maaring mag-multa,makulong, at mapatawan
Tagapagtaguyod: Shimane Prefecture . Police Headquarters of Shimane Prefcture

Mga patakaran sa pag-sakay ng bisekleta na dapat sundin


Ito po ay SIC mobile phone email newsletter.
Upang makarehistro, makagamit at makatanggap nito ng libre, tingnan lamang po dito.