Ang mga nangangailangan ng sistema ng pautang sa pondo ng social welfare na ipinatupad ng Social Welfare Council ay pinalawak ng mga espesyal na eksepsiyon, ang mga nangangailangan ng pondo sa pamumuhay dahil sa pagbaba ng kita na epekto ng impeksyon ng coronavirus ay maaaring mag-aplay. Ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa social welfare council ng iyong munisipalidad.

Mangyaring tingnan ang pamplet para sa isang detalyadong paliwanag.

English

Impormasyon ng Kontak

Municipal Social Welfare Council
〒690-0011 1741-3 Higashitsudacho, Matsue City
Ikiiki Plaza Shimane 5th floor
TEL: 0852-32-5996
Reception hours: Lunes – Biyernes 9:00am -5:00pm