Sa pakikipagtulungan ng pangkat ng pagtatanggol sa dayuhang manggagawa sa Foreign Resident Technical Intern Trainee Attorney Liaison Committee ay maghahanda ng libreng konsultasyon sa telepono tungkol sa mga isyu ng manggagawa para sa mga dayuhan tulad ng mga sumusunod.

 Mangyaring ipaalam sa mga dayuhang manggagawang nahihirapan sa mga problema sa pagtatrabaho.

Petsa at Oras

Ika-15 ng Abril  (Linggo) 1:00pm – 6:00pm

Numero ng Telephone

03-6427-5902

Lengwahe

Wikang Hapon · Ingles · Intsik · Espanyol · Portuguese · Vietnamese · Myanmar

Halimbawa ng Konsultasyon

  • Nasugatan ako pagkatapos/bago pumunta ng trabaho at habang nagtatrabaho, hindi ako binayaran ng kompanya …
  • Hindi ako nakakatanggap ng bayad sa overtime …
  • Pwersahang pinag resign ako ng walang dahilan …
  • Pagmamalitrato, sexual harassment at iba

Kumontak sa

Lawyers Network for Foreign Workers

Representative: Shoichi Ibusuki (Akatsuki Law Office)
4-28 19 Takadanobaba Shinjuku-ku, Tokyo 〒 169-0075
Kirishima Building 4th Floor Akatsuki Law Office
TEL: 03-6427-5902
FAX: 03-6427-5903