Ang Irish Festival sa Matsue Executive Committee ay naghahanap ng mga lalahok sa parada / mga magtatanghal at  mga boluntaryong tauhan na makikipagtulungan sa ika-11 (Linggo) ng Marso.
Para sa iba pang impormasyon, paki tingnan po lamang ng fliers o ang Executive CommitteeFacebook

チラシ・申込書

Deadline ng pag-aaplay

Ika-5 (Lunes) ng Marso

Para sa pag-aaplay

Irish Festival in Matsue Executive Committee Secretariat
(Matsue International Community center) MICC

TEL: 0852-31-8345
E-mail: m.koryu@web-sanin.co.jp