Ang NPO Esperanza ay magdaraos ng pag-pupulong tungkol sa mga detalye sa paaralan para sa mga pre-school at mga dayuhang magulang.

Pre-school

Ang pre-school, ay para sa mga batang may mga lahing dayuhan, bago pumasok sa elementarya, para hindi malito, upang mabilis na umangkop sa buhay ng paaralan, ito ay isang lugar upang matuto ng mga wikang Hapon at mga kaugalian sa paaralan.

プレスクールチラシ

Mga taong maaaring sumali

Ang mga bata na papasok sa elementarya sa Abril 2018 (Ang mga magulang ay maaari ring makilahok)

Iskedyul

Mula Enero 13 hanggang Marso 17 (10 beses, tuwing Sabado sa loob ng 1 oras)

Oras

10: 00 ~ 11: 30

Lugar

NPO Esperanza – Izumo multicultural children project office – (Izumo city Enya-cho, 1801-9 Toua Izumo building 2nd floor)

Ang bayad sa pagpasok

Libre

Para sa aplikasyon

NPO Esperanza – Izumo Multicultural Children Project –

Telepono 0853-77-5728

Email izumo-kodomo@ktj.biglobe.ne.jp

Facebook izumo.tabunka.kodomo.p

Pag-pupulong para sa mga dayuhang magulang ayon sa mga detalye sa paaralan

Maraming pagkakaiba ang paaralan dito sa bansang Hapon kumpara sa paaralan sa ibang bansa. Ipapaliwanag po naming ang pamumuhay sa paaralan. Mayroon pong interpreter at taga-alaga ng bata.

学校説明会チラシ

Petsa at oras

Ika-24 (Sabado) ng Pebrero  mula 10: 00 hanggang 12: 00

Lugar

Izumo City Hall 3F (Izumo City Imai-cho 70)

Paraan ng pag-aaplay

Paki tawagan lamang po sa telepono o kaya ay mag e-mail at sabihin lamang po ang mga sumusunod.

Pangalan ng mga sasali

Numero ng telephono

Pangalan ng Paaralan at anong baitang

Para sa mga kailangan ng interpreter, anong lengwahe kailangan ng interpreter.

(Chinese, Tagalog, Portuguese, English)

Kailangan mo ba ng taga-alaga ng bata?

Para sa aplikasyon

NPO Esperanza – Izumo Multicultural Children Project –

Tel. : 0853-77-5728

Mail: izumo-kodomo@ktj.biglobe.ne.jp

Facebook izumo.tabunka.kodomo.p