Nagsimula ang operasyon ng Houteras sa Shimane noong ika-2 ng Oktubre 2007 at ipagdiriwang ang ika-10 anibersaryo nito, mag-kakaroon po ng libreng legal na konsultasyon, para sa karagdagang impormasyon tingnan po lamang sa ibaba.

Ang numero ng telepono ng para sa reservation at reception sa Houteras Shimane Office (TEL 0503383-5500).

無料法律相談会チラシ

Konsultasyon sa Abogado

  • Petsa at Oras: Ika-22 ng Oktobre (Linggo) 13: 00-16: 00
  • Lugar: Matsue City, Izumo City, Hamada City, Oda City, Unnan City

Konsultasyon sa Abogado

• Petsa at Oras: Ika-29 ng Oktobre (Linggo) 10: 00-16: 00 (Maliban sa tanghali 12: 00-13: 00)
• Lugar: Oki’s Shimamachi Saigo

Konsultasyon sa Judicial scrivener

• Petsa: Ika-29 ng Oktobre (Linggo) 13: 00-16: 00
• Lugar: Matsue City, Izumo City, Hamada City

* Tungkol po sa oras at lugar ito po ay aming ipapaalam sa inyo sa araw na kayo po ay nagpareserba.

* Kung kailangan po ninyo ng interpreter, maaari pong gamitin ang community interpreter volunteers ng Shimane International Center (Maliban po sa mga taga Oki), mangyaring kumonsulta po lamang sa Shimane International Center.