Para maiwasan ang paglaganap ng sakit na coronavirus ay i-kakansel po ang irish festival sa taong ito.

Irish Festival cancellation


Ang Executive Committee ng Irish Festival sa Matsue  ay magdaraos ng St. Patrick’s Day Parade at Irish Events.
Kami po ay naghahanap ng mga lalahok sa St. Patrick Parade ng mga boluntaryo para sa paghahanda at mga staff sa araw ng parada.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni po lamang sa flyer.

Flyer

Deadline ng aplikasyon

Araw ng St Patrick: Ika-27 ng Pebrero (Huwebes)

Boluntaryo: Ika-21 ng Pebrero (Biyernes)

Iskedyul & Oras Marso 8, 2020 10:30 umaga ~ 4:00 hapon
Makipag-ugnayan saIrish Festival in Matsue Executive Committee Secretariat
(Matsue International Community Center)
TEL: 0852-31-8345
E-mail: m.koryu@web-sanin.co.jp