Ang Matsue City International Tourism Division ay naghahanap ng mga dayuhang sasali sa paglalakbay, kung saan ninyo mararanasan ang kultura ng Matsue. lagyan ng “Like ♡” at i-share sa buong mundo sa pamamagitan ng online.

Flyer (English) 

Nilalaman

① Biomass Powerplant sa Matsue  (Ooi, Matsue)
② Library sa Mihonoseki (Mihonoseki, Matsue)
③ Miho Shrine (Mihonoseki, Matsue)
④ Ang sikat na tulay ng Eshima Ohashi (Yatsuka, Matsue)

Target

Mga dayuhang naninirahan sa Matsue

Petsa at Oras

Ika-4 ng Disyembre (Miyerkules) 12:50 – 16:50

Pagtitipon

Oras: 12:50
Lugar: Gate ng Shimane University

Kapasidad

20 (first-come-first-served basis)

Pag-aaplay

Isulat ang inyong impormasyon (pangalan, kasarian, edad, nasyonalidad, trabaho, numero ng telepono) kung mag-aaplay sa e-mail o sa telepono. Maaari din kayong mag-aplay ng direkta sa Matsue International Community Centre 2F office.
* Kung sa E-mail, isulat sa subject title ang “Matsue Bus Tour”.

Deadline

Ika-29 ng Nobyembre (Biyernes)

Iskedyul & Oras Disyembre 4, 2019 12:50 hapon ~ 4:50 hapon
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saMatsue International Civic Center (MICC) / 3405-5 Nishikawatsu-cho, Matsue City
E-mail: m.koryu@web-sanin.co.jp
TEL: 0852-31-8345