Magkakaroon po kami ng kursong Hapon para sa mga dayuhang residente.
Dito po ay pag-aaralan natin ang tungkol sa  “mga salita sa buwis at kanji” at “tungkulin at mekanismo ng buwis”.
Halina at magsama-sama po nating pag-aralan.

Tagalog flier

Nilalaman

Reception 13: 15 ~

Pagbubukas 13: 30

Wika ng buwis at kanji (13: 35 ~ 14: 25)

Propesyonal po ang magtuturo ng mga salita at kanji na lumilitaw sa usapang buwis. Tangkilikin at mag-saya sa pag-aaral ng wikang Hapon!

Lecturer: Kazumi Iwata (Japanese teacher)

Tungkulin at mekanismo ng buwis (14: 35 ~ 16:10)

Malinaw na ipapaliwanag, para madaling maunawaan ang  “Saan ginagamit ng buwis?” at “anong buwis ang dapat kong bayaran?”

Lecturer: Tatsuhiko Tsurukame (Yaoi Tax Accountant Office)

Pagsangguni sa buwis (16: 10 ~ 16: 30)

Para sa mga taong nais na sumangguni.

Mga taong maaaring makilahok

Mga dayuhang naninirahan sa bansang Hapon na marunong mag-salita ng simpleng Hapones at maaaring magbasa ng hiragana / katakana

Aplikasyon

Mangyaring isulat sa application form na nasa likod ng leaflet at ipadala ito sa Shimane International Center sa pamamagitan ng e-mail o fax, o tawagan sa telepono.

· Pangalan (Paano Basahin “katakana, Hiragana”)
· Tinitirhang munisipalidad
· Impormasyon ng kontact (telepono, email)
· Gaano katagal mo pinag-aralan ang Hapon?
· Saan mo pinag-aralan ang Hapon?
· Nagsasalita ka ba ng wikang Hapones sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay?
· Mayroon ka bang nais itanong sa guro?

Deadline ng aplikasyon

Ika-20 ng Marso  (Linggo)

* Priority ang nag-aplay na aplikante (Kung kulang pa ang lalahok, maaaring makilahok kahit na hindi nag-aplay)

Materyal

Ang mga materyal na gagamitin ay wikang Hapon at mga dayuhang wika.

 

Iskedyul & Oras Marso 23, 2019 1:30 hapon ~ 4:30 hapon
LugarShimane International Center
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center 
Assign person: YOKOTA
Tel: 0852-31-5056
E-mail: admin@sic-info.org
Shimane International Center

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)