Ang NPO Esperanza ay magdaraos ng, “Multicultural excitement exchange space in IZUMO “.

Maraming ibat-ibang event ang inaasahan tulad ng internasyonal na tindahan ng pagkain, musika at lugar para sa pagsasayaw, lugar ng palaruan para sa mga bata, lugar para sa pakikihalubilo at iba pa.

Pagmimiting para sa mga dayuhang magulang ng (nurseries, kindergartens, children’s clubs) ay gagawin!

Para sa iba pang detalye, bisitahin po lamang ang Izumo City Hall facebook page “Curta Izumo”.

Iskedyul & Oras Nobyembre 4, 2018 11:00 umaga ~ 2:00 hapon
LugarIzumo cityhall "Izumo dandan hiroba" (Izumo city Imaichi-cho)
Makipag-ugnayan saNPO Esperanzsa
Tel: 090-9733-0910 (Esumi)
e-mail: inane-0115@kym.biglobe.ne.jp
Izumo cityhall "Izumo dandan hiroba" (Izumo city Imaichi-cho)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)