Những mục * quan trọng. Vui lòng nhập thông tin

  Giới tính *

  Ngày: tháng: năm:

  Hãy nhập thông tin người thứ 2

  Giới tính *

  Ngày: tháng: năm:

  Hãy nhập thông tin người thứ 3

  Giới tính *

  Ngày: tháng: năm:

  Hãy khoanh tròn vào ngày và thời gian bạn có thể tham gia (Có thể trả lời nhiều lần) *

  Buổi sáng 9:00~12:00

  Buổi chiều 2:00~5:00

  Buổi tối 6:00~9:00

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

  Thứ 7

  Chủ Nhật

  Địa điểm muốn học (Có thể trả lời nhiều lần) *

  Bạn có bãi đậu xe không ? *


  Những người có nguyện vọng học online xin vui lòng chọn đồng ý các mục từ 1 > 3. *

  Xin vui lòng tự chuẩn bị điện thoại hoặc máy tính.

  Xin vui lòng tự chuẩn bị đường truyền internet.

  Nghiêm cấm quay video trong giờ học.

  Lí do bạn không thể đến lớp học tiếng Nhật thông thường (Có thể trả lời nhiều lần) *

  Tiếng Nhật của bạn ở mức độ nào ? *