Chúng tôi gửi thông báo qua thư điện tử định kỳ.

Ngôn ngữ gồm 6 ngôn ngữ là: tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha. Bạn có thể đăng ký bằng máy tính hoặc điện thoại.

Ngoài những thông tin sự kiện do chúng tôi tổ chức, còn có những thông tin như: thông tin liên quan tới hợp tác-giao lưu quốc tế hay là những thông tin cuộc sống mà có ích cho cư dân ngoại quốc sẽ được gửi tới các bạn. Chúng tôi sẽ gửi cả nhưng thông tin về thảm họa khi xảy ra những thảm họa lớn.

Cách thức đăng ký đơn giản, miễn phí sử dụng.

Đăng ký thư điện tử bằng tiếng Nhật tại đây