Mag parehistro na sa Mail magazine!

Ang Shimane International Center ay magbigay ng iba’t-ibang impormasyon ayon sa pamumuhay ng mga dayuhang residente. Kami ay maghahatid ng mga impormasyon gamit ang ibat-ibang wika sa mail magazine.

Kapag may nangyaring malaking sakuna, kami po ay maghatid sa inyo ng kaukulang  impormasyon sa inyong rehiyon. Ito ay maihahayag sa HP ng NHK Matsue hosokyoku.

Tingnan lang po sa ibaba ang Pagpaparehistro / Pagkansela

Babala

※Palitan ang naka-set na domain sa itinalagang reception, sa gayon ay maaari kang makatanggap ng mail mula sa “sic-info.org.” kailangang ang setting na ito, kung hindi mo ito gagawin ay  maaaring mapapunta sa junk E-mail ang mail newsletter ng ​​Shimane International Center.

    • Pangalan ng domain:sic-info.org

※Kung gusto mong baguhin ang iyong email address, ay isagawa ang pagproseso ng pagkansel isang beses at magparehistro muli gamit ang isang bagong email ddress.