Sa opisina ng Shimane International Center ay mayroong serbisyo na maaaring gumamit ng wireless LAN (wi-fi), ito ay kung compatible sa inyong aparatong (laptop, smart phone, at iba pa) kahit sino ay maaari gamitin ang serbisyo ng koneksyon (maliban sa ilang lugar ng pasilidad) sa Internet ito po ay libre. May mag gagabay sa inyo sa pag-gamit ng computer.

Patakaran sa pag-gamit

• Para magamit ang serbisyong ito ikaw ay isulat o i-record sa log komunikasyon ang pangalan ng gagamit.
• Ang serbisyong ito ay libre, kapag ng log-in sa may bayad na serbisyo sa Internet ay magiging pasanin ng gumagamit.
• Maaaring hindi maka-konekta o magka problema ng system sa internet depende sa compatibility ng kagamitan.
• Hindi po kami nag papahiram ng personal computer o wireless LAN card.
• Anumang pinsala na sanhi ng paggamit ng serbisyo ay wala pong responsibilidad ang SIC.
• Sa serbisyong ito, mangyaring sumunod po lamang sa mga batas, sa mga bawal na di-awtorisadong pag-access.