Upang tumugon sa mga konsulta tungkol sa mga bagong impeksyong coronavirus, binago namin ang oras ng konsulta at nag-set up ng libreng dial para sa pagtugon sa mga konsultasyong lampas na sa oras.

Regular na konsultasyon

  • Lunes-Biyernes 9:00am-5:00pm
  • Mga Nilalaman: Pangkalahatang buhay · Bagong impeksyon sa coronavirus
  • Numero ng telepono: 070-3774-9329
  • Skype: Soudan@SIC

Ang mga haba ng nilalaman (hanggang Marso 31, 2021)

  • Lunes-Biyernes 5:00pm-9:00pm

     Sabado, Linggo, at bakasyon mula 9:00am-9:00pm

  • Mga Nilalaman: Ang konsulta lamang para sa bagong impeksyon sa coronavirus
  • Numero ng telepono: 0120-941-043 (libreng pag-dial)

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang polyeto.

Pagbabago ng oras ng konsulta