Nagpapadala ang Shimane International center ng mga boluntaryong tagapagsalin ng wika, upang suportahan ang komunikasyon ng mga dayuhang residente, gayunpaman, upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa coronavirus (COVID-19), ay sususpendihin po namin ang pagpapadala ng mga boluntaryong interpreter. Ang oras para sa pagpapatuloy ng pagpapadala ng interpreter ay hindi pa matukoy. Ipapaalam po namin sa website na ito kung kailan namin ipagpapatuloy ang pagpapadala ng mga boluntaryong interpreter.

Humihingi po kami ng paumanhin para sa anumang abala, inaasahan po namin ang iyong pang-unawa.

Maaaring kumunsulta sa mga banyagang wika tungkol sa mga pamamaraan ng paninirahan, trabaho, pangangalaga sa medikal, kagalingan, panganganak / pag-aalaga ng bata / edukasyon sa bata, at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa pamumuhay. Bilang karagdagan, ang mga organisasyon na tumatanggap ng dayuhan ay maaaring magbigay ng konsulta para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan.

Mangyaring gamitin po lamang ang Pangkalahatang konsultasyon ng Shimane multicultural “ONE STOP CENTER”.