Kontak para sa konsultasyon

Shimane International Center (Main office)

【Tel】070-3774-9329 (Konsultasyon gamit ang banyagang wika, maaari ding gamitin ang “three way call service”) o kaya ay tumawag sa 0852-31-5056

【E-mail】soudan@sic-info.org

【Skype ID】Soudan@SIC (tumawag po muna kung gustong kumonsulta gamit ang skype)

Araw ng konsultasyon sa Shimane International Center

  • Araw ng konsultasyon (Lunes hanggang Huwebes 9:00-17:00)
  • Wala pong konsultasyon sa ika-10(Biyernes), 24(Biyernes) at 31(Biyernes) ng Enero

Konsulta sa Administratibong taga-sulat

Main office

TEL: 0852-31-5056 (kailangan ng reserbasyon)

  • Ika-19 ng Enero (linggo) 13:00~16:00

Western branch

TEL: 0855-28-7990 (Kailangan ng reserbasyon)

  • Ika-22 ng Enero (Wednesday) 13:00~16:00