Sa Shimane International Center, ang ligal na konsultasyon sa abogado ay gaganapin, isang beses sa isang buwan.

Libreng konsultasyon. Iingatan po namin ang inyong sikreto.

Kung nais nyong kumunsulta, mangyaring magpareserba sa pamamagitan ng telepono o e-mail hanggang ika-12 ng Hunyo (Biyernes).

Flyer (wikang Hapon, Ingles, Tsino, Tagalog, Portuguese, Vietnamese)

Iskedyul & Oras Hunyo 17, 2020 1:30 hapon ~ 3:30 hapon
LugarShimane International Center
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saShimane International Center
Telephone for consultation: 070-3774-9329
Skype ID: Soudan @ SIC
E-mail: soudan@sic-info.org
Shimane International Center

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)