Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Portuguese, Tagalog, Ingles, Vietnamese at Tsino.

Mangyari magpareserba lamang po sa telepono hanggang ika-6 ng Disyembre.
Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay poprotektahan.

Paki click lang po ng PDF, link sa ibaba.

Flyer (Japanese, Chinese, English, Tagalog, Vietnam Portuguese)

Iskedyul & Oras Disyembre 10, 2019 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarIzumo City Hall 1st floor meeting room (Tagalog and English)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saIzumo City International Affairs Office
TEL: 0853-21-6576 (Japanese, English, Portuguese)
E-mail: kokusai@city.izumo.shimane.jp
Izumo City Hall 1st floor meeting room (Tagalog and English)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)