Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Portuguese, Tagalog at Ingles.

Mangyari magpareserba lamang po sa telepono hanggang ika-15 ng Pebrero.
Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay poprotektahan.

Paki click lang po ng PDF, link sa ibaba.

izumo_2_tg

Iskedyul & Oras Pebrero 12, 2019 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarIzumo City Hall 1st floor 1-4 meeting room (Tagalog and English)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saIzumo City International Affairs Office
TEL: 0853-21-6576 (Japanese, English, Portuguese)

Shimane International Center
TEL: 0852-31-5056 (Japanese, English and Tagalog)
Izumo City Hall 1st floor 1-4 meeting room (Tagalog and English)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)