Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Portuguese, Tagalog at Ingles.

Mangyari magpareserba lamang po sa telepono.
Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay poprotektahan.

Paki click lang po ng PDF, link sa ibaba.

Schedule sa Disyembre

izumo_12_tg

Schedule sa Enero

izumo_1_tg

Iskedyul & Oras Disyembre 19, 2018 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
Enero 23, 2019 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarIzumo City Hall 1st floor 1-4 meeting room (Tagalog and English)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saIzumo City International Affairs Office
TEL: 0853-21-6576 (Japanese, English, Portuguese)

Shimane International Center
TEL: 0852-31-5056 (Japanese, English and Tagalog)
Izumo City Hall 1st floor 1-4 meeting room (Tagalog and English)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)