Ang Shimane International Center ay magkakaroon ng pagpapayo sa konsultasyon gamit ang mga wikang Portuguese, Tagalog at Ingles.

Mangyari magpareserba lamang po ng oras.
(Maaaring hindi na magpareserba ng oras, ngunit maaari kang mag-intay ng matagal.)

Libreng konsultasyon. Ang inyong lihim ay poprotektahan.

出前相談チラシ(タガログ語)

Iskedyul & Oras Setyembre 19, 2017 1:00 hapon ~ 4:00 hapon
LugarIzumo City Hall first floor 1-3 meeting room (Tagalog and English)
Bayad sa pagsaliLibre
Makipag-ugnayan saIzumo city International Exchange Room
Tel: 0853-21-6576 (wikang Hapon/Ingles)

Shimane International Center
Tel: 0852-31-5056 (wikang Hapon/Ingles/Tagalog)
Izumo City Hall first floor 1-3 meeting room (Tagalog and English)

Tingnan sa malaking mapa (Google Map)